TILSKUD

 

Hvem bestemmer tilskuddenes størrelse?

Tilskuddets størrelse fastsættes af Indenrigs- og sundhedsministeren.

Hvem administrerer tilskuddene?

Det er regionerne, der har ansvaret for at administrere de offentlige tilskud, og regionen udbetaler tilskuddet direkte til kiropraktoren. Tilskuddet er således fratrukket den pris, der betales i klinikken. Priser til kiropraktisk behandling er fastsat i Landsoverenskomst om kiropraktik, som er indgået mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings og Takstnævn.

DU FÅR TILSKUD TIL

 
  • Den indledende undersøgelse og eventuel behandling
  • Røntgenundersøgelse, når en sådan er nødvendig
  • Undersøgelse, forebyggelse og behandling i et behandlingsforløb
  • Behandling gennem træning
  • Opfølgende træning
  • Supplerende ydelser, når behandlingsindsatsen er særligt krævende

PRISLISTE

 

Priser og tilskud

Priser for ikke-kronikerePriser for pakkeforløb
Sygeforsikring Danmark
Medlemmer af Sygeforsikringen “Danmark” får tilskud til behandling hos kiropraktor. Gældende takster for kiropraktorhjælp kan findes på nedenstående hjemmeside.
Sygeforsikring Danmark
Sundhedsforsikringer
Hovedparten af sundhedsforsikringerne dækker udgifter til kiropraktisk behandling. Husk at tage kontakt til din sundhedsforsikring inden opstart på behandlingsforløb for at være sikker på dækning. Hvis du medbringer skriftlig dokumentation fra sundhedsforsikringen afregner vi gerne direkte med din sundhedsforsikring.
Ulykkesforsikring
Har du været ude for et uheld eller en ulykke og dette er årsagen til din skade, dækker din ulykkesforsikring typisk. Kontakt din ulykkesforsikring  inden opstart på behandlingen og medbring dokumentation for dækning så afregner vi gerne direkte med forsikringsselskabet.